investerrders

Investeerder

Fuentz behartigt de belangen van de investeerders. Door een helder selectieproces en online dashboard bent u als investeerder up-to-date op de hoogte van de ingekomen plannen en heeft u inzicht in ons oordeel. Daarbij heeft u de mogelijkheid af te wijken van ons advies en alsnog zelf te investeren. Fuentz bundelt de vraag en neemt u werk uit handen.

Visie

Fuentz wil innovatief ondernemerschap stimuleren om zodoende de vele talenten en ideeën die in de regio Rotterdam beschikbaar zijn benutten. Het platform Fuentz investeert in innovatieve bedrijven die voor nieuwe groei- en ontwikkelingsfasen staan. Daarbij wil Fuentz niet alleen investeren, maar ook de kennis, de jarenlange ervaring en het uitgebreide netwerk van de investeerders van Fuentz aanwenden.

We zijn alert op bedrijven met een sterk innovatief karakter en een stevige groeiambitie waarin we zouden kunnen investeren. Fuentz zal slechts in een klein gedeelte van de aangeboden plannen willen en kunnen investeren.

Deelname

U kunt deelnemen in Fuentz B.V. als aandeelhouder tegen de volgende condities:

  • 100% cumulatief preferente winstdelende aandelen met 6% dividend rendement.
  • Nominaal € 1.000.000 (beoogd)
  • Coupures: € 10.000 per aandeel.
  • Beoogde looptijd portefeuille : 3 jaar
  • Winstdeling cumulatief preferente aandeelhouders 80%
  • Winstdeling initiatiefnemers (Fuentz Group B.V.) 20% na jaarlijks dividendrendement van 6%
  • Toerekening kosten Fuentz Group B.V.

Zoals u bekend geldt voor een investering vanuit een vennootschap een ander fiscaal regime dan vanuit privé. Wij adviseren u uw eigen fiscalist te raadplegen teneinde uw belastingpositie nader te bepalen.

Regelmatig houden wij de aandeelhouders op de hoogte van de gang van zaken bij de investeringen en over (potentiële) nieuwe investeringen. Op gezette tijden verzorgen wij een (ontbijt) bijeenkomst waar pitches voor nieuwe investeringen worden gehouden en die tevens dienen als informatie momenten voor de aandeelhouders. Ten minste één maal per jaar wordt er een aandeelhoudersvergadering gehouden waar het bestuur rekening en verantwoording aflegt.

Lidmaatschap van de Kennissenclub is verplicht om deel te nemen aan Fuentz. De reden daarvan is dat wij door de uitgebreide regelgeving in het kader van financieel toezicht, een besloten kring van aandeelhouders willen houden. U wordt aandeelhouder als lid van de Kennissenclub. Mocht u na verloop van tijd geen lid meer van de Kennissenclub zijn dan blijft u wel aandeelhouder. Echter wij hebben nu wel een exit voorzien van het fonds zodat u niet voor onbepaalde tijd aandeelhouder hoeft te blijven.

Wilt u meer informatie over deelname als investeerder? Stuur ons een bericht via info@fuentz.nl