At the Office

Ondernemer

Op zoek naar geld om een ondernemingsplan te realiseren is een Informal Investor (ook wel Business Angel genoemd) een interessante optie. Informal Investors zijn op basis van hun eigen ondernemerschap bereid meer risico te nemen dan bijvoorbeeld een bank. Daarbij zetten ze hun eigen ervaring en persoonlijke netwerk in om de slagingskansen van het plan te vergroten. Die persoonlijke ondersteuning is ook een groot verschil ten opzichte van bijvoorbeeld crowdfunding.

De vraag is alleen waar dergelijke investeerders te vinden zijn? Fuentz biedt de ingang naar investeerders. Er zijn meerdere investeerders aangesloten op het platform Fuentz die niet alleen op persoonlijke titel, maar ook middels een collectief Fuentz-fonds investeren. Fuentz doet de selectie van plannen en adviseert de aangesloten investeerders over de ingekomen plannen.

Aanmelding voor een investering via Fuentz vereist twee zaken: een ondernemingsplan en een heldere investeringsvraag. Een investeringsvraag bestaat dan ook niet alleen uit geld, maar ook uit kennis.

Middels een quick-scan wordt bepaald of het plan voldoende interessant is. De volgende stap is een persoonlijk gesprek met de directie van Fuentz, want bij investeringen tellen immers de man en het plan. Wanneer de directie ook van de capaciteiten van de ondernemer is overtuigd zal het ondernemingsplan een grondige analyse krijgen. De plannen die hier doorheen komen worden voorgelegd aan de investeerders van Fuentz, waarbij het fonds zelf altijd mee investeert.

Aan de screening van het plan zijn voor de vragende ondernemers kosten verbonden. Deze kosten betreffen de analyse van het plan door De Zakenpartner en Daamen & Van Sluis waarvan ook de ondernemer een rapport ontvangt.

Uw plan indienen kan hier.