Catching Air

Over Fuentz

Het platform Fuentz werkt als makelaar tussen investeerders en ondernemers met een goed plan.

Voor innovatieve ondernemers is het lastig de juiste investeerder te vinden. Geld is op meerdere plekken beschikbaar, maar waar vind je die investeerder die ook relevante ervaring en netwerk meebrengt en daarmee de kansen van de onderneming vergroot? Fuentz biedt de entree naar slim kapitaal.

Fuentz_logo_empoweredFuentz (een samenvoeging van het Spaanse fuente dat bron betekent en het Engelse woord friends) is een investeringsplatform opgericht door de Kennissenclub, een zakelijk netwerk met sterke Rotterdamse wortels. Het is een platform waaraan meerdere investeerders zich hebben verbonden.

Op het platform Fuentz kunnen ondernemers hun plan indienen waarna deze worden gescreend voor de investeerders. Ook de ondernemer krijgt feedback op het plan. Aangezien Fuentz zelf ook investeert in goedgekeurde plannen gaat zij zeer zorgvuldig te werk.

Visie

Fuentz is opgericht vanuit een sociaal-maatschappelijke doelstelling. De regio Rotterdam-Rijnmond is een economische regio van formaat. Desondanks kent Rotterdam haar uitdagingen, de werkloosheid in de regio is hoger en het opleidingsniveau is lager dan het landelijk gemiddelde.

Om hier iets aan te doen zet Fuentz in op innovatief ondernemerschap. Dit ondernemerschap is belangrijk voor de groei van de werkgelegenheid, het behoud van hoger opgeleiden in de stad en het versterken van de economische kracht van de regio. Innovatieve ondernemers zijn bovendien de talentpool van de lokale economie.

Ondernemerschap is echter niet zonder hindernissen en de grootste struikelblokken voor innovatieve ondernemers zijn samen te vatten als kennis, netwerk en vooral kapitaal. Middels Fuentz werkt de Kennissenclub actief aan het versterken van de Rotterdamse samenleving.