De werkwijze

De Fuentz werkwijze kent een vijftal stappen:

Stap 1. De ondernemer levert zijn businessplan in met zijn investeringsvraag (niet alleen geld, maar ook de vraag naar kennis en netwerk). De investeerders kunnen deze via de afgeschermde webomgeving direct inzien.

Stap 2. Middels de QuickScan wordt een korte screening gedaan waarmee wordt bepaald of het plan geschikt is voor verdere behandeling. De afweging van de Quickscan wordt gedeeld met zowel de ondernemers als de investeerder. Aan deze stap zijn nog geen kosten verbonden voor de ondernemer.

Stap 3. Als de QuickScan positief is volgt een persoonlijk intakegesprek met een directielid van Fuentz. Van dit gesprek wordt verslag gemaakt naar de investeerders waarbij wordt besloten of het plan verder in behandeling wordt genomen. Aan deze stap zijn kosten verbonden voor de ondernemer (€ 200,- excl. btw)

Stap 4. Hierna wordt het plan uitgebreid gescreend op het business model en de financiële paragraaf. Hiervan wordt een uitgebreide rapportage gemaakt welke beschikbaar is voor de investeerders via de webomgeving. De rapportage wordt eveneens aan de ondernemers verzonden. Plannen die hier groen licht krijgen kunnen altijd rekenen op minimaal een financiering door Fuentz (collectief fonds). Aan de analyse zijn kosten verbonden voor de ondernemer (€ 1.000,- excl. btw).

Stap 5. De investering zelf! Fuentz investeert altijd 5% mee (tot max. € 100.000). De investeerders kunnen zelf bepalen of en met hoeveel zij willen investeren in het idee.

Hierna is de ondernemer kan de ondernemer verder met zijn plan. Fuentz houdt regelmatig een vinger aan de pols en natuurlijk zal de investeerder dat zelf ook doen.

Het indienen van een plan kan hier.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.